top of page

CP Booth นวัตกรรม 2013

Design & Construction by Zthrough

งานออกแบบและผลิตบูธสำหรับงานแสดงนวัตกรรมในเครือ CP

ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 7-11 กรกฎาคม 2556 (7-11 July 2013)

งานแสดงศักยภาพองค์กร การพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และนวัตกรรมที่สร้างสรรเพื่อองค์กรเป็นหนึ่งเดียว

bottom of page