top of page

CP Showroom Design

& Construction by Zthrough

CP Showroom Design

& Construction by Zthrough

ภาพถ่ายงานตกแต่งโถงทางเดินเยี่ยมชมภายในโรงงาน ซีพี ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เทียบกับภาพด้านล่างซึ่งนำเสนอแบบให้กับลูกค้าด้วยการทำ 3D Perspective Design

bottom of page